Przepust drogowy 1000/1000 zbrojony lub niezbrojony

Przepust drogowy 1000/1000 zbrojony lub niezbrojony