Przepust drogowy 400/1000 zbrojony lub niezbrojony

Przepust drogowy 400/1000 zbrojony lub niezbrojony

Przepust drogowy 400/1000.