Przepust drogowy 600/1000 zbrojony lub niezbrojony

Przepust drogowy 600/1000 zbrojony lub niezbrojony