Studnia kablowa SKO-2g/2p

Pobierz kartę katalogową
Studnia kablowa SKO-2g/2p

Studnia kablowa optymalna SKO-2g (wersja głęboka) wykonana w oparciu o uzgodnienia z Zakładem Doświadczalnym Budownictwa Łączności z betonu klasy B 20 wg PN-80/B-06250 oraz w wersji lekkiej z betonu Felco. Studnia spełnia wymagania stawiane przez normę TPC-061-0510-S Netia Telekom S.A.

Właz żeliwny lub stalowy typu ciężkiego: 1000 × 600 lub lekkiego : 1000 × 500 wg BN-73/3233-03, dostępny jest również właz specjalny o podwyższonej wytrzymałości.

Ciężar kompletnej studni: ok. 1050 kg.

Wyposażenie: osadnik i dwa uchwyty naścienne.

Studnia SKO-2 produkowana jest również w wersji płytkiej o wysokości w świetle 700 mm.