Studnia kablowa SKR-1 (wersja dwudziałowa)

Pobierz kartę katalogową
Studnia kablowa SKR-1 (wersja dwudziałowa)

Studnia kablowa SKR-1 wykonana w oparciu o normę ZN-96/TPSA-023.

Wymiary wewnętrzne studni:
- długość 1000 mm,
- szerokość 500 mm,
- wysokość 750 mm.

Studnia posiada 4 niesymetrycznie rozłożone otwory kanalizacji kablowej o wymiarach 150 × 140 mm.

Dostępne są włazy z oprawami i ramami z żeliwa lub stali, typu lekkiego o wymiarach 1000 × 500 mm oraz właz specjalny o podwyższonej wytrzymałości.

Ciężar kompletnej studni wynosi około 560 kg.

Na wyposażenie składają się 2 kolumny wsporcze o długości 755 mm przeznaczone do wbetonowania w dno i pod ramę studni.

Dostępna jest dodatkowo wersja monolityczna studni kablowej SKR-1.